ดีดบ้าน ยกบ้าน              www.Thumhome.com

     พระ ธรรมะ ป่าไม้

เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน
ความคิดเห็น
ภาพการทำนา
การทำนาหว่าน
ดีดบ้าน-ยกบ้าน

สื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษา Digital Media For Education

ดีดบ้าน ยกบ้าน ช่างคิดช่างทำ  0879049896 0872219188 ไวน์ อำนวยสุข ไวน์ผลไม้ป่า 0895055048

ดีดบ้านปูนสองชั้น   ดีดบ้าน ยกบ้าน เลื่อนบ้าน เป็นงานช่างอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบ้าน ซ่อมบ้าน หรือแก้ปัญหาบ้าน เช่น บ้านทรุด เปลี่ยนเสา เปลี่ยนคาน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านที่เกิดจากพื้นบ้าน ต่ำกว่าบริเวณรอบบ้าน การยกบ้านนั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลัง ขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น

คลิก Play เพื่อดู การยกระดับบ้านให้สูงขึ้น หรือดีดบ้านสองชั้น บ้านชั้นเดียว ให้มีชั้นล่างสูงขึ้น

 ฟังสถานีวิทยุสราญรมณ์ AM1575 KHz

     

            เพื่อไทย ก้าวไกล ทันโลก

 

วิทยุชุมชนโรงเรียนไวน์....ฅนรักษ์ป่าไม้...

ไวน์ อำนวยสุข Happiness Drink

  อสังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ แต่ดีดบ้านได้

    ดีดบ้านไม้สองชั้น  การเลื่อนบ้าน  เป็นการย้ายตำแหน่งของบ้านไปตำแหน่งใหม่เพื่อให้ ฮวงจุ้ยดีขึ้น หรือแก้ปัญหา เช่น ปัญหาน้ำท่วมบ้าน ปัญหาบ้านทรุด ปัญหาปลูกบ้านล้ำเข้าไปในที่สาธารณะเช่น ถนนหลวง แม่น้ำ ลำคลอง การดีดบ้านขึ้นแล้วเลื่อนไปยังที่ปลูกใหม่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการลื้อถอนแล้วปลูกใหม ่เป็นสิบเท่าและมีโครงสร้างและสภาพดีเหมือนปลูกใหม่

วีดิทัศน์ ดีดบ้าน ยกระดับบ้าน2ชั้นเป็นบ้าน 3ชั้น(House Lifting)

 

       ไวน์มะเม่า ไวน์มะขามป้อม ไวน์กระเจี๊ยบ ไวน์สมอ ไวน์ลูกหว้า

   บ้านปูนชั้นเดียวอย่านอนเสียวน้ำท่วมปรับปรุงให้สูงเปิดทางน้ำผ่าน

   ช่างรับเหมาดีดบ้าน  ช่างที่ทำอาชีพรับเหมาดีดบ้าน ยกบ้าน ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรและทำงานรับเหมาดีดบ้านเป็นงานอาชีพในช่วงว่างจากหน้าทำนาโดยทำกันมาหลายปีและทำด้วยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมาในท้องถิ่นหรือเรียกกันว่า    ภูมิปัญญาชาวบ้าน และต้องมีทีมงานที่รักและสามัคคีซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากหมู่บ้านเดียวในภาคอีสานเช่น ช่างทำ รับเหมาดีดบ้าน ยกบ้าน  0872219188---0879049896  และทีมงานมาจาก อ.สว่างแดนดิน จ. สกลนครติดต่อช่างทำ  thumhome@yahoo.com

  

  รถเกี่ยวข้าวกลางทุ่งหน้าเกี่ยวข้าวแทนแรงเคียวแรงคน

ดีดบ้านเพื่อปรับปรุงศาลาเป็นสองชั้น

 ประเมินราคารับเหมาดีดบ้านการดีดบ้านยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึงสิบตันมาดัดแปลงใช้กับงานก่อสร้างบ้านเพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด บ้านน้ำท่วม เปลี่ยนเสา ได้เป็นอย่างดี  การดีดบ้านจะใช้แรงงานคนต่อการดีดบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านที่จะทำการดีดบ้าน โดยประเมินคราวๆจำนวนค่าแรงจะแปรผันตรงกับจำนวนเสาบ้านเพราะเมื่อบ้านมีเสามากก็ใช้รอกมากตัวและแรงงานมากตามไปด้วยทำให้ค่ารับเหมาดีดบ้านก็มากขึ้นแต่ไม่เกินกว่าที่เจ้าของบ้านพอใจ           

ชาวนาป่าไม้อาศัยกัน กินดีอยู่ดี มีอากาศหายใจ

ดีดบ้าน เลื่อนบ้านปรับบริเวณวัด

ผลงาน การแก้ปัญหาบ้านต่ำด้วยการดีดบ้านของ ช่างทำ  สาเหตุหนึ่งของการแก้ปัญหาบ้านด้วยการดีดบ้านคือเมื่อบ้านของท่านที่ปลูกมาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านอันเป็นเหตุให้บ้านของท่านต่ำกว่าที่รอบบ้านซึ่งทำให้น้ำท่วมขังในใต้ถุนบ้านดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาบ้านบ้านต่ำสามารถทำได้โดยการดีดบ้านขึ้นทั้งหลังแล้วทำตอม้อให่มและทำพื้นบริเวรที่เจาะในขั้นตอนดีดบ้านใหม่เมื่อปรับปรุงและซ่อมแทรมชั้นล่างใหม่ ท่านจะได้บ้านใหม่ที่มีสภาพน่าอยู่และแข็งแรงเหมือนปลูกบ้านใหม่ฐานรากเดิม  

รถตีดินเตรียมดินขั้นต้นของการทำนาหว่าน

        สาเหตุบ้านทรุด   บ้านทรุดมีสาเหตุที่แตกต่างมาจากหลายสาเหตุที่จะที่สันนิฐาน แต่ก็เกิดขึ้นเมื่อน้ำหนักของตัวบ้านทั้งหลังหรือบางจุดมากกว่าความสามารถของฐานรากที่จะรับน้ำหนักได้  

 

 

07/16/56