ทำสวน ทำไร่ ทำนา เพื่อชีวิต
 

           การทำสวนในนาข้าว:     เป็นการนำหลักการของทฤษฎีใหม่และเศษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

           แปลงนาปกติจะมีคันขนาดเล็กรอบสำหรับกักน้ำให้ขังในแปลงนาจากภาพจะเห็นล่องน้ำอยู่ระหว่างคันนาขนาดใหญ่ที่ปลูกมะม่วงได้ ในล่องน้ำได้ปล่อยปลานิลและปลาตะเพียน

        แปลงนาหลังจากผ่านการย้ำแล้ว โดยจะสังเกตุเห็นล่องในแปลงนาในภาพด้านซ้ายมือ ล่องน้ำมีไว้สำหรับปล่อยน้ำออกจากแปลงนาก่อนทำการหว่านข้าวปลูก การย้ำที่ดีแปลงนาจะต้องได้ระดับโดยจะสังเกตุได้เมื่อปล่อยน้ำออกจากแปลงนาจะไม่มีน้ำท่วมขังเป็นแอ่งๆ บริเวณที่น้ำขังเมื่อหว่านข้าวปลูกข้าวจะไม่ขึ้นในบริเวณนั้น และมีหอยชุกชุมด้วยทำให้ข้าวบริเวณนั้นเสียหาย ดังนั้นควรทำที่นาเสมอในขั้นตอนการย้ำนาเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมน้ำในแปลงนาและกำจัดสัตรูข้าวเช่น หญ้า หอยเชอลี่ หนู        

                                                      

 

 

 

 

                                ไก่บ้านเลี้ยงในสวน กินปลวก กินแมลง กินมะม่วงล่น และที่สำคัญขันยามเช้าคงไว้ฃึ่งบรรยากาศในอดีดที่ใช้เสียงไก่เป็นนาฬิกาบอกเวลา

 

 

 
               ข้าวในแปลงนาหลังจากที่หว่านได้ประมาณยี่สิบวันและใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตราประมาณปุ๋ยหนึ่งลูกต่อที่นาไร่ครึ่ง จะสังเกตเห็นข้าวจะมีสีเขียวสดหลังจากหว่านปุ๋ยสองสามวัน    

 

 

 

 

             หมาพันธุ์บางแก้วเลี้ยงไว้ที่บ้านในสวนรักเจ้าของ ดุคนแปลกหน้าแต่รู้เรื่อง ภาพแสดงความสูงของต้นข้าวหลังจากหว่านได้ยี่สิบวั

 

 

 

 

 

                                   ทุ่งนาและสวนในยามเช้า