ลำไผ่ที่ผูกติดกับต้นตาลด้วยตอกไม้ไผ่เป็นบันไดที่จะไต่ขึ้นสู่ยอดตาล ที่เอวของคนขึ้นตาลต้องเหน็บมีดปลายแหลมและคมมากราวกับใบมีดโกน และ ห้อยด้วยกระบอกไม้ไผ่สองสามกระบอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสูงประมาณหกเมตรก็ยังฝากความหวังไว้กับลำไม้ไผ่กับตอกไม้ไผ่ที่จะเป็นบันไดปีนขึ้นให้ถึงยอดตาล

 

 

นำกระบอกไม้ไผ่ที่ติดตัวขึ้นไปเปลี่ยนกับกระบอกเก่าที่ลองไว้ตั้งแต่ตอนเย็นและใช้มีดขึ้นตาลเฉือนตัดจั่นตาลเข้ามาอีกเท่าความหนาของใบมีดเพื่อให้น้ำตาลหยด

 

 

 

 

 

 

ใช้ตีนเยียบจั่นตาลเพื่อหนวดจั่นตาลก่อนที่จะใช้มีดเปิดแผลที่ปลายจั่นเพื่อลองน้ำตาลด้วยกระบอก

 

 

 

ยอดตาลโตนดกับคนขึ้นตาล ชายวัยห้าห้าขวบ ที่ต้องทำอาชีพเสี่ยงภัยบนที่สูงอย่างไม่มีประกัน แต่ยังดีที่ตกต้นตาลครั้งก่อนได้ใช้บริการสามสิบบาทรักษาทุกโรค

 

 

 

 

ต้นตาลโตนดกลางที่นาอยากตัดทิ้งเพราะเสียที่นาและใบตาลแห้งก็หล่นทับข้าวเสียหายที่สำคัญประโยชน์จากน้ำตาลก็หาคนทำอยากเพราะเสี่ยงไม่คุ้ม  แต่ที่ต้นตาลยังมีอยู่ในนาแปลงนี้เพราะอยากอนุรักษ์