น้ำมีความสำคัญอย่างมากกับอาชีพเกษตกร

 
  1.        กำจัดฟางที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวออกจากแปลงนา
  2.       สูบน้ำเข้านาให้ท่วมหน้าดินแล้วแช่ไว้สองราตรี

 

 

 

          รถตีดินมีสองแบบ ล้อยาง ล้อแทรกเตอร์ ทำการย้ำนาหลังแช่น้ำในแปลงนาแล้วสองราตี

 

 
            

น้ำในแปลงนาหว่านจะต้องแห้งก่อนทำการเมล็ดพันธุ์ข่าวลง

ในแปลงนา

 

หลังการหว่านข้าวปลูกลงในแปลงนาหว่านประมาณสองอาทิตย์ยังคงไม่ต้องปล่อยน้ำเข้าแปลงนา รอจนข้าวงอกเป็นต้นกล้าสูงประมาณสองนิ้วให้ทำการพ่นยาคุมหญ้าแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนจึงเริ่มปล่อยน้ำเข้า

 

 

 

 

 

 

น้ำในแปลงนาจะต้องมีตลอดในช่วงการเจริญเติบโตของต้นข้าว

จนกว่าข้าวจะออกรวง

                                                

 

ข้าวที่ออกรวงแล้วโดยใช้ระยะเวลาจากเร่มหว่านจนจะเห็นรวงข้าวดังในภาพก็ประมาณร้อยวัน