ดีดบ้าน เลื่อนบ้าน  กลับหน้าหลัก-ดีดบ้านเลื่อนบ้าน


 

เลื่อนบ้านคอนกรีตสองชั้น

รอกโซ่ที่ใช้ดึงบ้านสองชั้นเคลื่อนที่มายังตำแหน่งใหม่ที่ได้ตอกเสาเข็มเตรียมไว้แล้ว

ดีดบ้านหรือยกบ้านให้สูงด้วยรอกโซ่

ดีดบ้านให้สูงตามที่ต้องการเมื่อย้ายมาตรงจุดที่ตอกเสาเข็มเตรียมไว้แล้ว

พื้นที่ว่างก่อนเคยมีบ้านปลูกอยู่

หลังจากย้ายบ้านหลังที่อยู่ข้างเคียงออกแล้ว เตรียมยกบ้านที่อยู่ต่ำกว่าที่ที่ถมก็ทำการดีดบ้านให้สูงตามต้องการ

ดีดบ้านสูงเท่าที่ต้องการแล้วทำต่อม้อเสาใหม่

บ้านหลังเดิมที่เลื่อนมาปลูกใหม่มีสภาพเหมือนเดิมบนฐานรากที่แข็งแรงและระดับสูงตามที่ต้องการ

ยกหลังคาให้สูง

ดีดบ้าน ยกหลังคาให้สูงกว่าเดิมแล้วเปลี่ยนเสาใหม่ใหสูงกว่าเดิม

ดีดบ้านปรับปรุงเสา

บ้านชั้นเดียวหลังคาต่ำ ดีดหลังคาสูงขึ้นแล้วเปลี่ยนเสา

ดีดศาลาวัดให้สูง

ศาลาหลังใหญ่เสาไม้สร้างมานานต่ำเนื่องจากการเปลี่ยแปลงบริเวณโดยรอบ

ดีดศาลาสูงเรียบร้อย

ศาลาสูงใต้ถุนโปรงหลังจากการปรับปรุงด้วยการดีดบ้าน

ศาลาวัดเสาคอนกรีตดีดสูงได้

ศาลาเสาคอนกรีต๕๐ ต้นหลังใหญ่ก็ยกสูงได้ด้วยรอกโซ่และแม่แรงไฮดรอลิกของช่างดีดบ้าน

เสาศาลาคอนกรีตผูกติดรอกโซ่

เสาทุกต้นของศาลาวัดจะรับแรงแทนด้วยโซ่มือสาวเพื่อยกศาลาให้สูงเพื่อปรับปรุงชั้นล่าง