รถไถนาเดินตาม ควายเหล็ก ชาวนายังใช้ในขั้นตอนย้ำนา
             

 

 

            การย้ำนาเป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากการตีดินด้วยรถตีดิน การย้ำนาเป็นขั้นตอนที่ทำให้แปลงนาเป็นโคลนเรียบเสมอโดยการทำให้ก้อนดินที่เกิดในขั้นตอนตีดินให้แตกละเอียดจนเป็นโคลนเนื้อเดียวกัน การย้ำโดยใช้เครื่องมือที่ชาวนาในพื้นที่เรียกกันว่า"อีเหิน" จากภาพจะเห็นว่าเป็นไม้แผ่นกว้างหนึ่งฟุตยาวเก้าฟุตสามแผ่นประกอบเข้าด้วยกันคล้ายกระบะรูปฉากและอีกสองแผ่นประกบข้างกระบะ ด้านหน้ากระบะจะต่อโครงไม้กว้างหนึ่งฟุตยาวสองฟุตไว้สำหรับเหยีบให้กระบะตักดินในที่ดอนเพื่อลากไปทิ้งในที่ลุ่มซึ่งเป็นการปรับที่ให้เสมอนั้นเอง หลังจากการใช้อีเหินลากด้วยรถไถเดินตามเพื่อปรับที่และย้ำแล้ว ก็ใชไม้กระดานกว้างหนึ่งฟุตยาวสิบสองฟุตผูกต่อกับอีเหินแล้วลากด้วยรถไถเดินตามเพื่อปรับโคลนให้เรียบ หลังจากนั้นให้ทำล่องระบายน้ำในแปลงนาด้วยอุปกรณ์ชักล่องที่เห็นเป็นถังพลาสติกกลมผ่าชีกสอดไว้ใต้ที่เหยียบของอีเหินเมื่อทำล่องละบายน้ำเสร็จที่นาก็พร้อมสำหรับการหว่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปอีเหินและถังพลาสติกกลมที่ใช้ชักล่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 แปลงนาพร้อมที่จะหว่านและข้าวปลูกในถุงอคนรับจ้างหว่านมืออาชีพที่รับจ้างหว่านไร่ละสี่สิบบาท