การทำนาหว่านเขตชลประทานในปัจจุบัน

   

                                                                เครื่องจักรกลกับการทำนาเพื่อให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกของไทย

 

     ตีดินเป็นขั้นตอนการทำนาที่ทำหลังจากการปล่อยน้ำเข้าไปแช่ในที่นา การแช่น้ำในแปลงนาจะทำให้ฟางที่เหลือจากการเก็บเกยี่วเน่า

ทำให้ง่ายในการตีดินด้วยรถตีดินล้อยาง แต่สำหรับรถตีดินแทรกเตอร์แล้วไม่มีปัญหาเนื่องจากเครื่งมีกลังมาก ชาวนาส่วนมากจะไม่มีรถตีดินเป็นของตัวเองเพราะมีราคาแพงและเสียค่าใช้จ่ายในการปำรุงรักษาสูงและเนื่องจากเครื่องกลทำงานในสภาพโคลนตมทำให้มีการเสียของเครื่องยนต์และระบบกลไกควบคุมบ่อยจึงเป็นการไม่คุ้มที่ชาวนาจะมีรถตีดินเป็นของตนเอง

        ชาวนที่ทุ่งแหลมคูณแห่งนี้นิยมทำที่แปลงนาสำหรับทำนาหว่านด้วยการจ้างรถตีดินในอัตราไร่ละ ๒๔๐ บาทต่อไร่สำหรับรถตีดินล้อยาง และไร่ละ ๒๘๐ บาทสำหรับรถแทรคเตอร์