ยกบ้าน ดีดบ้าน เคลื่อนย้ายบ้าน ไม่ใช่เรื่องยาก ปรึกษาช่างคิดช่างทำ  0872219188---- 0879049896www.thumhome.com ดีดบ้าน ยกบ้าน           

 เทคโนโลยีกับชาวบ้าน

    สื่อเสียง ประกอบด้วยคำพูดสองคำคือ สื่อ กับ เสียง ซึ่งสื่อเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดเสียง ถ้าไม่มีตัวกลางก็ไม่มีเสียงเพราะเสียงเกิดจากการสั่นของตัวกลางทำให้เกิดคลื่นในความถี่ต่างๆระหว่าง 20 Hz ถึง 20 kHz ที่เป็นความถี่ที่ประสาทหูของมนุษย์สามารถตอบสนองหรือได้ยิน ส่วนจะเป็นเสียงอะไรมีความหมายอย่างไรก็ขึ้นกับการทำงานของสมองของมนุษย์ผู้นั้นว่าได้บันทึกหรือจำเสียงอะไรไว้ในสมองอย่างไรเช่น เสียงจากเพลงลูกทุ่งที่ร้องว่า "เสียงนี้ที่ดังเรียมเอ๋ยเองฟังจำได้หรือเปล่า" "เสียงขลุ่ยครวญหวนมากับลม" "เดือนห้าหน้าแล้งลมแรงฟัดช่อมะม่วง" โดยความหมายของภาษาแล้วเนื้อเพลงลูกทุ่งนี้ก็คงจะไม่มีความหมายที่แตกต่างสำหรับคนทียึดพจนานุกรมไทยในการให้ความหมายของเนื้อร้อง ทำนองเพลง แต่สำหรับผมที่เคยอาศัยในท้องทุ่งนาชนบทเมื่อฟังเพลงแล้วทำให้คิดถึงบรรยากาศท้องทุ่งในฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ในอดีตที่เคยฟังเพลงลูกทุ่งผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์ในคลื่น เอเอ็ม ( AM: Amplitude modulation )  ที่นักจัดรายการวิทยุสรรหามาเปิดให้เข้ากับบรรยากาศท้องทุ่งซึ่งฟังแล้วทำให้ต้องจินตนาการเห็นภาพ ไปตามความหมายของเพลงที่นักร้องได้ถ่ายทอดลง แผ่นเสียง หรือ เทป คาสเซต ในห้องอัดเสียงแล้วนำมาเผยแพร่ด้วยนักจัดรายการวิทยุผ่านสถานีเครื่องส่งวิทยุ ไปยังมิตรรักแฟนเพลงที่รอฟังเพลงรักเพลงชอบทางเครื่องรับวิทยุ บางครั้งต้องรอฟังเพลงที่เขียนจดหมายไปขอแล้วตั้งหลายวันก็ยังไม่ได้ฟัง ต้องหาฟังเพลงที่ชอบด้วยการหมุนปุ่มปรับหาคลื่นหรือหาสถานีหมุนในย่านความถี่คลื่น AM ที่อยู่ระหว่าง  520 kHz ถึง 1610 kHz และมีช่องว่างระหว่างสถานี 9 kHz ส่วนจะฟังได้จากสถานีที่อยู่ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังส่งของสถานีว่าจะส่งให้ครอบคลุมพื้นที่การรับฟังกว้างไกลแค่ไหน  

 

 

 

 

 

 

    Signal คือสัญญาณที่มีความถี่ย่านคลื่นเสียง

       AM: Amplitude Modulation

       FM: Frequency Modulation

คลื่นวิทยุประกอบด้วยสนามไฟฟ้า (E)สนามแม่เหล็ก (H)ตั้งฉากกันและกันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตั้งฉาก(X)

        เสียง เป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง เช่นกล่องเสียงออกมาผ่านปากของผู้พูดแล้วเดินทางผ่านสื่อที่เป็นอากาศเกิดการกดดันของอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดันของเสียงและความถี่แล้วเข้าไปรูหูของผู้ฟังทำกระดูกในรูหูสั่นสะเทือนทำให้ผู้ฟังเกิดการได้ยินเสียงของผู้พูด 

     เสียงเป็นคลื่นเคลื่อนที่ด้วยสื่อที่เป็นตัวกลาซึ่งความเร็วของการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับชนิด ความหนาแน่น ความยืดหยุ่น และอุณหภูมิของตัวกลาง โดยทั่วไปความเร็วเสียงเคลื่อนที่ผ่านสื่ออากาศทั่วไปที่อุณหภูมิ  20 องศาเซนเซียด ด้วยความเร็ว 343 เมตรต่อวินาที และมีความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ผ่านน้ำด้วยความเร็ว 1,482 เมตรต่อวินาที และมีความเร็วที่  5,960 เมตรต่อวินาทีเมื่อเสียงเคลื่อนที่ผ่านเหล็ก

      เสียงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อกลางที่จะพาเคลื่อนที่ไปยังจุดมุ่งหมาย ด้วยการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถผลิตคลื่นความถี่วิทยุ ( Radio Frequency) ซึ่งคลื่นวิทยุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 300,000 Km ( 186,400 mile) และเมื่อใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อเพื่อพาเสียงไปได้ด้วยความเร็วของคลื่นสนามแม่เหล็กด้วยารผสมคลื่นเสียงเข้ากับคลื่นความถี่วิทยุด้วยกระบวนการที่เรียกว่า การปรุงคลื่น ( Modulation) จึงทำให้เสียงสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับคลื่นวิทยุ ด้วยการส่งเสียงออกไปด้วยระบบเครื่องส่งวิทยุหรือที่เรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง      

 

 

ฟังเพลงที่พึงคนไกล

  ฟังเพลงหัวใจใช้แล้ว

  Lipstic Traces-UFO

 ดูClip การดีดบ้านปูนสองชั้นด้วยรอกโซ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปคลื่นวิทยุที่ผสมกับความถี่เสียงแบบ AM cแล้วมีการเปลี่ยนแปลงขนาดความสูงของคลื่นตามขนาดของความสูงของคลื่นเสียง

    การปรุงคลื่น หรือ การมอดดูเลชั่น ( Modulation ) ของระบบสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ใช้แบ่งได้เป็น สอง ประเภท  คือ เอเอมมอดดูเลชั่น ( AM: Amplitude Modulation) และ เอฟเอมมอดดูเลชั่น ( FM: Frequency Modulation) ซึ่งการมอดดูเลชั่นทั้งสองแบบนี้จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติหลักของสถานีวิทยุนั้นๆว่าจะออกอากาศเพื่อผู้ฟังใน พื้นที่ ครอบคลุมในการออกอากาศว่าไกลแค่ไหน โดยสถานีที่ส่งด้วยระบบ AM จะส่งไปได้ไกลกว่าสถานีที่ส่งด้วยระบบ FM ที่ขนาดกำลังส่งเท่ากันแต่สถานี FM จะให้เสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อยกว่าแต่ครอบคลุมพื้นที่ใกล้ๆ

       AM: Amplitude Modulation เอเอมมอดดูเลชั่นเป็นกระบวนการผสมความถี่วิทยุกับคลื่นของข้อมูลข่าวสารหรือคลื่นเสียงโดยความสูง (Amplitude) ของคลื่นวิทยุเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของคลื่นข้อมูลข่าวสารหรือความดังของคลื่นสียง

     FM: Frequency Modulation เอฟเอมมอดดูเลชั่นเป็นกระบวนการผสมความถี่วิทยุกับคลื่นของข้อมูลข่าวสารหรือคลื่นเสียงโดยความถี่ของคลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงชองข้อมูลข่าวสารหรือความดังของเสียง

    เสียงของผู้ส่งสารหรือผู้พูดจะถูกนำพาไปถึงผู้รับสารหรือผู้ฟังด้วยตัวกลางที่เรียกว่าสื่อซึ่งสื่อที่ใช้นำพาเสียงนี้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี่ที่ใช้ โดยสื่อเสียงถ้าเรียกตามอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกที่มีใช้ทั่วไปได้แก่ แผ่นเสียง เทปคลาสเซต ซีด๊ วีซ๊ดี และสื่อเสียงก็สามารถเผยแพร่ไปยังผู้ฟังผ่านระบบวิทยุระบบคลื่น AM และ ระบบลื่น FM

   ระบบการบันทึกเสียงแบ่งได้ตามรูปแบบของสัญญาณได้แก่ ระบบสัญญาณอนาล็อก และระบบสัญญาณดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันการบันทึกสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอลมีการพัฒนาทำให้สามารถทำการบันทึกได้ง่ายสะดวกในการแก้ไขและเผยแพร่โดยเฉพาะการเผยแพร่เสียงในรูไฟล์ดิจิตอลประเภท MP3 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอเนตนั้นผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังได้ในเว็บไซต์ที่ให้บริการและบางเว็บไซต์ยังอนุญาตให้ ดาวโหลดDownloadมาฟังที่เครื่องเป็นการส่วนตัวได้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปคลื่นวิทยุที่ผสมกับความถี่เสียงแบบ FM แล้วมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นตามขนาดของคลื่นเสียง

 

 

         
         
         
         

This site was last updated 11/20/53